Voormalige wetenschappelijke, adviserende en professionele activiteiten