Schaduwdenkers en lichtzoekers
Louise O. Fresco

27ste Huizinga-lezing, 1998.
Uitgeverij Bert Bakker

Over Schaduwdenkers en lichtzoekers

...In de Leidse Pieterskerk is de 27ste Huizinga-lezing gehouden door landbouwdeskundige Louise O. Fresco op 20 december 1998. In haar betoog richt zij zich op het laveren tussen diepliggende angsten en verlangens over de toekomst van de wereld. Een laveren tussen schaduw en licht, tussen de gevaren van de moderne biotechnologie en de verlossing van het technologische kwaad dat ons bedreigt.' ... (bron: NRC Handelsblad 21-12-1998)

 

Over de Huizingalezing

De Huizinga-lezing wordt sedert 1972 jaarlijks georganiseerd door de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden, NRC Handelsblad en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Zij hebben de naam Huizinga aan de lezingenreeks verbonden als eerbetoon aan de historicus en cultuurfilosoof Johan Huizinga die leefde van 7 december 1872 tot 1 februari 1945. De lezingen hebben - in de geest van Huizinga’s werk - een cultuurhistorisch dan wel een cultuur- of maatschappijkritisch karakter.

Klik hier voor meer informatie over de Huizinga-lezing.